Kas yra nuomos mokesčio kompensacija ir kaip tai veikia?

Šeimos, kurios tinkamą būstą nuomojasi rinkoje iš kitų fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę) ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą gali gauti komercine tvarka mokamo nuomos mokesčio pilną arba dalinę kompensaciją. Kompensacija mokama už kiekvieną komercinės nuomos mėnesį nuo tada, kai kompensacija yra paskiriama iki tol, kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena išsinuomotame būste ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Kokio dydžio yra nuomos mokesčio kompensacija?

Nuomos mokesčio kompensacijos dydis yra skirtingas skirtingose savivaldybėse. Jis kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka bus perskaičiuojamas, įvertinant socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metams tvirtinamus bazinius kompensacijos dydžius. Šiuo metu šeimos, kurios nuomojasi ar ketina nuomotis būstą komercine tvarka iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę) ir turi teisę į paramą socialinio būsto nuomai pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, gali gauti tokio dydžio nuompinigių kompensaciją:

1 asmens šeima – nuo 46,40 iki   64,96 Eur per mėnesį;

2 asmenų šeima - nuo 64,96 iki   90,94 Eur per mėnesį;

3 asmenų šeima - nuo 90,94 iki 116,93 Eur per mėnesį;

4 asmenų ir daugiau (asmeniui): nuo 25,52 Eur iki 35,73 Eur/mėn

Visais atvejais nuompinigių kompensacija negali būti didesnė, nei nuomos sutartyje įrašytas nuompinigių dydis.

Ar kasmet kompensacijos dydis keisis? Ar gali būti, kad kitais metais nebus skirta lėšų ir kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas arba susidarys laikotarpis metų pradžioje, kai dar nėra naujų teisės aktų ir kompensacija nebemokama?

Kompensacijos dydis kasmet gali keistis, jei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinus pokyčius būsto nuomos rinkoje, pakeis bazinius kompensacijos dydžius arba Vyriausybė pakeis kompensacijos apskaičiavimui naudojamą koeficientą (šiuo metu jis lygus 1,6), bet tikėtina, kad kompensacijų dydžiai atitiks būsto nuomos rinkoje vykstančius nuomos kainų pokyčius. Lėšas numatoma skirti kiekvienais metais įvertinant poreikį, t. y. paskaičiavus kiek kompensacijų yra mokama ir kiek tam reikės lėšų einamaisiais metais, todėl turėtų būti užtikrintas kompensacijos mokėjimas visą laikotarpį kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena nuomojamame būste ir turi teisę į paramą pagal valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. Įstatyme numatyta, kad kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. Tai pakankamas laikotarpis metų pradžioje, kad būtų apskaičiuoti kompensacijų dydžiai. Jei visgi laiku negautumėme lėšų, kompensacija už vėluojamą laikotarpį būtų išmokama vėliau kartu su sekančiomis išmokomis. Panašiai atsitiktų ir tuomet, jei nuomininkai įsiskolintų už būsto nuomą. Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka kompensacijos mokėjimas galėtų būti sustabdytas, tačiau vėliau, nuomininkui padengus įsiskolinimą, kompensacijos mokėjimas būtų atnaujinamas, sumokant kompensaciją ir už tą laikotarpį, kai jos mokėjimas buvo sustabdytas.

Kokius reikalavimus turi atitikti nuomos sutartis?

Nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Sutartyje turi būti nurodytas nuomos mokesčio dydis ir sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kitų sutarties sąlygų savivaldybės administracija nereguliuos.

Kas turi teisę pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją?

Visi kas kurie neturi tinkamo gyventi nuosavo būsto arba tie, kurių turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma ir kurių deklaruotas turtas, įskaitant per metus gautas pajamas, neviršija įstatyme nustatytų dydžių:

Asmenų sk.         Pajamos        Turtas

Asmuo be šeimos          528 Eur/m      7 168 Eur

2-3 asmenų šeima   13 568 Eur/m     14 336 Eur

4 asmenų šeima      15 872 Eur/m     28 672 Eur

5 asmenų šeima       19840 Eur/m     35 840 Eur

6 asmenų šeima      23 808 Eur/m     43 008 Eur

Ar naudojantis nuomos mokesčio kompensacija bus galima pretenduoti į kitas paramos formas?

Taip. Gaunant kompensaciją galima ir gauti valstybės remiamą būsto kreditą ir laukti socialinio būsto nuomos. Visos kompensaciją gaunančios šeimos kompensacijos gavimo metu išlieka įrašytos sąrašuose socialinio būsto nuomai.

Ką reikia daryti, norint gauti nuomos mokesčio kompensaciją?

Reikia pateikti savivaldybės administracijai prašymą bei nuomojamo būsto nuomos sutartį. Tiems, kas jau įsirašę į sąrašus, gali tekti atnaujinti duomenis apie gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį ir turimą turtą, įskaitant per metus gautas pajamas.

Kokius mokesčius turi mokėti būsto nuomotojas ir ar reikia kaip nors įteisinti nuomos veiklą?

Jei nuomotojas – fizinis asmuo ir būstą nuomoja kitiems fiziniams asmenims, jis gali pasirinkti kokiu būdu vykdyti nuomos veiklą. Paprasčiausias būdas – nuomos sutartį sudaryti raštu, registruoti ją Nekilnojamojo turto registre ir kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti iš nuomos gautas pajamas bei sumokėti nuo gautų pajamų 15 proc. pajamų mokestį. Pvz.: jei nuomos mokestis yra 100 Eur per mėnesį, nuomos pajamos per metus sudarys 1200 Eur, o sumokamas pajamų mokestis – 180 Eur per metus. Kitas būdas – įsigyti verslo liudijimą. Detalesnę informaciją kaip teisėtai užsiimti būsto nuoma, kiek konkrečiu atveju kainuotų verslo liudijimas ir kokius papildomus mokesčius gali tekti mokėti teikia Valstybinė mokesčių inspekcija.

Ką daryti, jei nepavyksta susirasti tinkamo nuomojamo būsto?

Savivaldybės administracija nepadės nei nuomininkams susirasti nuomotojo, nei nuomotojams susirasti tinkamo nuomininko. Taip pat nereguliuosime nuomos sąlygų, negarantuosime už nuomininkų įsipareigojimų vykdymą ir neturėsime poveikio priemonių nuomotojams, kurie vienai pageidaujančiai šeimai sutinka išnuomoti būstą, o kitai atsisako.

Ką dar svarbaus būtina žinoti?

Kompensaciją gaunančios šeimos privalo kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, įskaitant pajamas, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. To nepadarius, bus nutraukiamas kompensacijos mokėjimas. Be to, svarbu žinoti, kad šeimos, kurios nuomos mokesčio kompensacijos gavimo metu praranda teisę į šią kompensaciją, nedelsiant privalo pranešti apie tai savivaldybės vykdomajai institucijai ir grąžinti neteisėtai gautos kompensacijos dalį. Nustačius neteisėto kompensacijos gavimo atvejus, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas išieškoti neteisėtai išmokėtą kompensaciją yra vykdomasis dokumentas ir jeigu šis sprendimas nevykdomas geranoriškai, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Pagrindiniai atvejai, kai pasikeitus šeimos sudėčiai, šeimos narių darbo užmokesčiui bei kitoms aplinkybėms prarandama teisė gauti kompensaciją: Nuomininkai negyvena nuomojamame būste; Nutraukiama arba pasibaigia ir nepratęsiama nuomos sutartis; Nedeklaruojamas turtas, įskaitant pajamas; Įsigyjamas gyventi tinkamas šeimai būstas; Šeimos pajamos ir turtas viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus dydžius.

Skambinkite, rašykite, klauskite

+370 (640) 55588, info@memelionuoma.lt

Rekvizitai:
MemelioNuoma,
Įm. k. 304451943
PVM mokėtojo kodas:
A/s LT407300010151061704
AB bankas "Swedbank", b/k 73000

2024 © "Memelio nuoma".. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt