Informacija asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-320 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (toliau- Tvarkos aprašas). Vadovaujantis priimtu Tvarkos aprašu, dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo nustatytos formos prašymus gali teikti asmenys ir šeimos, įrašyti (įrašytos) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašus eilės tvarka, ar turintys išimtinę teisę į socialinio būsto nuomą bei neįrašyti į sąrašus asmenys ir šeimos, jei jie:

6.1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka gyvenamąją vietą yra deklaravę Klaipėdos miesto savivaldybėje (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai), o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi – yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Klaipėdos miesto savivaldybėje;

6.2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto ir vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ir šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

6.3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

- pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudaryta būsto nuomos sutartis, pagal kurią pareiškėjas išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybę) priklausantį tinkamą būstą, esantį Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, įrodantis, kad būsto nuomos sutartis įregistruota Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre;

- būsto savininko pažyma apie tai, kad nuomininkas neturi skolų už nuomą ir komunalines paslaugas. Pažyma teikiama tuo atveju, jei būsto nuomos sutartis buvo sudaryta anksčiau, nei asmuo ar šeima kreipėsi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo.

Tinkamu laikomas būstas, kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas, vertinamas mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra ne mažesnis kaip 8 kvadratiniai metrai.

Asmenys ir šeimos, teikiantys prašymus įrašyti į eilę socialinio būsto nuomai ir atitinkantys Įstatymo reikalavimus šiai paramai gauti, siunčiamuose jiems pranešimuose apie įrašymą į eilę yra informuojami apie galimybę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.

Skambinkite, rašykite, klauskite

+370 (640) 55588, info@memelionuoma.lt

Rekvizitai:
MemelioNuoma,
Įm. k. 304451943
PVM mokėtojo kodas:
A/s LT407300010151061704
AB bankas "Swedbank", b/k 73000

2024 © "Memelio nuoma".. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt