Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO, ATLIEKANT SU NUOMOS SUTARTIMI SUSIJUSIUS VEIKSMUS

Aš, _____________________________________________________

Aš, _____________________________________________________

• Tarpininkas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Europos Sajungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau- Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais,reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

• Klientas pateikdamas tarpininkui asmens duomenis suinka, kad Tarpininkas naudotų surinkutus duomenis vykdydomas savo įsipareigojimus Klientui ir teikdamas paslaugas, kurių Klientas tikisi. • Tarpininkas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

• Tarpininko surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Tarpininko informacinėse sistemose el.formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia dumenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

 

 

Skambinkite, rašykite, klauskite

+370 (640) 55588, info@memelionuoma.lt

Rekvizitai:
MemelioNuoma,
Įm. k. 304451943
PVM mokėtojo kodas:
A/s LT407300010151061704
AB bankas "Swedbank", b/k 73000

2024 © "Memelio nuoma".. Visos teisės saugomos.

Sprendimas: www.webmod.lt